Passages

Passages for Grade 3

Passage Description
झपाटलेला पिंपळ काल्पनिक कथा
एक वेगळाच तारा वास्तववादी कथा
पॉप फट पॉप मुलांसाठी एक नाटुकली
सौर उर्जा शास्त्रीय माहिती
उठ मुला उठ मुला कविता
आजारीपण कविता
हलणारा दगड वास्तववादी कथा
गुंडाप्पा नारळवाला लोककथा
लांडगा आला रे आला लोककथा
बुच ओ'हेअर सत्यकथा - व्यक्तीचित्रण
वाघ - Comprehension passage शास्त्रीय माहिती
डॉ. मार्टिन लुथर किंग ज्यु. सत्यकथा - व्यक्तीचित्रण
हार्टले चा धूमकेतू शास्त्रीय माहिती
लाली कोंबडी भाग १ आणि भाग २ लोककथा
मार्को पोलो सत्यकथा - व्यक्तीचित्रण
तीन धीट बोकड भाग १ आणि भाग २ लोककथा
तीन डुकरे लोककथा
टोळ आणि मुंगी लोककथा
पाळीव प्राणी नाटुकली
कपाटातला प्राणी काल्पनिक कथा
शार्कच्या दाताचा शोध काल्पनिक कथा
माई आजीचा रेडिओ काल्पनिक कथा
दोन मुले काल्पनिक कथा
अनुचे स्वप्न काल्पनिक कथा
शिक्षिकेची नोंद काल्पनिक कथा
दुपारचा विरंगुळा काल्पनिक कथा